Tarieven

De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie en gepubliceerd in de Staatscourant.
Wanneer u rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau leeft vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering. De rechthebbende is hoofdelijk verantwoordelijk voor de kosten, neem daarom contact op met uw gemeente en laat u hierover goed informeren.