Bewindvoering

Beschermingsbewind beschermt mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, verkwisting of het hebben van problematische schulden, tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn ten volle hun vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Beschermingsbewind is een ingrijpende gebeurtenis in uw leven, er zal veel van u gevraagd worden. De maatschappij verandert nooit door het beschermingsbewind, de rechthebbende vrijwel altijd. Wij noemen de dingen bij de naam en verwachten van u hetzelfde. Waar communicatie stopt beginnen de problemen.